West Schilders

Subsidieregelingen glaswerk

Isolatieglas subsidie regeling (SEEH)

Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 15 augustus 2019 voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan.

 

 

Let op: de subsidiebedragen zijn tijdelijk verhoogd. U komt voor deze tijdelijke verhoogde subsidiebedragen in aanmerking als minstens één van de minimaal 2 isolatiemaatregelen (spouw, dak, gevel, vloer of glas) na 1 juni 2020 is uitgevoerd en betaald. Het tijdelijk verhoogde subsidiebedrag is beschikbaar van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020.

Per 1 september 2020 is het mogelijk om meer dan één keer een SEEH-subsidieaanvraag in te dienen voor uw woning. U komt hiervoor in aanmerking als u minimaal 2 andere isolatiemaatregelen laat uitvoeren dan de maatregelen waarvoor u bij een eerdere aanvraag subsidie ontving. Het gaat om isolatie van spouw, dak, gevel, vloer of glas. De overige voorwaarden voor de SEEH-subsidie blijven ongewijzigd.

U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie. De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat u subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 2 september 2019.

Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie wordt uitgebreid.

Aanvraag Subsidie

De subsidie kunt u online aanvragen door op de volgende link te klikken. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-en-bewoner

Subsidie waardevermeerdering

Ben je woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om uw huis duurzamer te maken. U kunt maximaal € 4.000 subsidie krijgen om bijvoorbeeld de vloer te isoleren, HR++(+) glas te plaatsen of zonnepanelen te installeren. Ook als u gebruik maakt van de stuwmeerregeling en niet eerder gebruik hebt gemaakt van de waardevermeerderingsregeling komt u voor deze subsidie in aanmerking.

Kijk op: https://www.snn.nl/alle-subsidies/subsidie-waardevermeerdering