West Schilders

Het 9% BTW-tarief voor schilderwerk is van toepassing aan particuliere woningen van 2 jaar of ouder.

Om te beoordelen of uw woning ouder is dan 2 jaar is het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie bepalend.

Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning tenminste voor de helft bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar om in aanmerking te komen voor het 9%-tarief.

Met de term woningen wordt aangeduid dat dit tarief alleen van toepassing is op het schilderen en stukadoren van huizen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond.

Hieronder vallen

Hieronder vallen:

 • Tijdelijk leegstaande woningen
 • Aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen, ruimtes in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen
 • Gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
 • Studentenwoningen
 • Kloosters in gebruik voor permanente bewoning
 • Tweede (recreatie)woning die permanent bewoond mag worden.
 • Garages, schuren, serres en aan- en opbouwen die op hetzelfde perceel als de woning liggen.
 • Panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, mits meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt.
 • Als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 9%-tarief toepassen.

Niet als woning gelden:

 • Bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
 • Afzonderlijke garageboxen
 • Recreatie woningen die niet permanent bewoond mogen worden
 • Hotels en pensions
 • Woonboten en woonwagens

De werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk vallen deels onder het 9% tarief (arbeid) en deels onder het 21% tarief (materialen). Bijvoorbeeld:

 • herstellen van de ondergrond met nieuwe vervangende delen van hetzelfde materiaal, zoals het aanbrengen van houten inzetstukken in kozijnen en het vervangen van houten onderdorpels
 • vervangen van ramen, deuren en kozijnen
 • kitwerk aan de constructie, zoals het afkitten van bouwelementen aan gevels
 • grootschalige betonreparatie
 • stralen, impregneren en injecteren van stenen, metalen en betonnen ondergronden
 • het enkel herstellen van voegen in metselwerk
 • aanbrengen van glas en de bijhorende werkzaamheden
 • vochtvrij maken van kelders
 • schuren en lakken van parketvloeren

Het schuren en lakken van een dragende (houten) vloer valt wel onder het 9%-tarief.

Voor verdere informatie inzake de werkzaamheden die tijdelijk onder het 9%-tarief vallen verwijzen wij u naar de uitgebreidere informatie van de belastingdienst.