Bent u al op de hoogte dat de BTW op schilderwerk ook na maandag 1 juli 2015 definitief is verlaagd van 21% naar 6%? Het BTW-tarief voor schilderwerk aan particuliere woningen van 2 jaar of ouder is 6% geworden.

Om te beoordelen of uw woning ouder is dan 2 jaar is het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie bepalend.

6% BTW

Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning tenminste voor de helft bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar om in aanmerking te komen voor het 6%-tarief.

Met de term woningen wordt aangeduid dat dit tarief alleen van toepassing is op het schilderen en stukadoren van huizen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond.

Hieronder vallen:

 • Tijdelijk leegstaande woningen
 • Aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen, ruimtes in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen
 • Gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
 • Studentenwoningen
 • Kloosters in gebruik voor permanente bewoning
 • Tweede (recreatie)woning die permanent bewoond mag worden.
 • Garages, schuren, serres en aan- en opbouwen die op hetzelfde perceel als de woning liggen.
 • Panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, mits meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt.
 • Als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen.

Niet als woning gelden:

 • Bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
 • Afzonderlijke garageboxen
 • Recreatie woningen die niet permanent bewoond mogen worden
 • Hotels en pensions
 • Woonboten en woonwagens

De werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk vallen deels onder het 6% tarief (arbeid) en deels onder het 21% tarief (materialen). Bijvoorbeeld:

 • herstellen van de ondergrond met nieuwe vervangende delen van hetzelfde materiaal, zoals het aanbrengen van houten inzetstukken in kozijnen en het vervangen van houten onderdorpels
 • vervangen van ramen, deuren en kozijnen
 • kitwerk aan de constructie, zoals het afkitten van bouwelementen aan gevels
 • grootschalige betonreparatie
 • stralen, impregneren en injecteren van stenen, metalen en betonnen ondergronden
 • het enkel herstellen van voegen in metselwerk
 • aanbrengen van glas en de bijhorende werkzaamheden
 • vochtvrij maken van kelders
 • schuren en lakken van parketvloeren

Het schuren en lakken van een dragende (houten) vloer valt wel onder het 6%-tarief.

Voor verdere informatie inzake de werkzaamheden die tijdelijk onder het 6%-tarief vallen verwijzen wij u naar de uitgebreidere informatie van de belastingdienst.